სიახლეები

Client Account

Sign-In Sing Up


საჭირო ბმულები

http://www.medscape.com
http://pathologyoutline.com
http://gopathdx.com
http://www.mayoclinic.org
შემოგვიერთდით!

პათოლოგანატომიური მაკრომასალის დამუშავებისა და დიაგნოსტიკის თანამედროვე გაიდლაინები.

1) აუტოფსიური მასალის გაკვეთისა და დიაგნოსტიკის გაიდლაინები.
2) ახალშობილთა და პლაცენტის გაკვეთისა და დიაგნოსტიკის გაიდლაინები.
3) ჰისტოპათოლოგიური მასალის დიფერენციალური დიაგნოსტიკა.
4) ციტოლოგიური მასალის დიფერენციალური დიაგნოსტიკა.
5) დამიზნებითი თერაპიისათვის მარკერების განსაზღვრა (მოლეკულური პათოლოგია).
6) სასწავლო დიაგნოსტიკური სახელმძღვანელოები ნორმასა და პათოლოგიაში. საინტერესო შემთხვევების განხილვა.
7) დიგიტალური პათოლოგიური ანატომია.
8) სამეცნიერო სიახლეები,საინტერესო ამბები...

პათოლოგთა, ციტოპათოლოგთა, ექიმთა, მედიცინის მუშაკთა და მათთან ასოცირებულ ადამიანთა ნებაყოფლობითი გაერთიანება. ასოციაციის მიზნებია:

• საქართველოში პათოლოგანატომიური სამსახურის სრულყოფა.
• პათოლოგანატომიურ სამსახურში თანამედროვე დიაგნოსტიკური ტექნოლოგიების, დიაგნოსტიკური ალგორითმების და გაიდლაინების დანერგვა.
• შიდა ლაბორატორიული და ლაბორატორიათა შორისი ხარისხის კონტროლის დანერგვა.
• პათოლოგანატომთა და ციტოპათოლოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება სემინარების, კონფერენციების და კონსილიუმების საშუალებით.
• ახალგაზრდა კადრების მომზადება.
• ციტო, ჰისტო, იმუნოჰისტო ტექნოლოგების მომზადება და მათი კვალიფიკაციის პერმანენტული ამაღლება.
• სამეცნიერო კვლევების დაგეგმვა და წახალისება.
ღონისძიებები

[2013-08-10]
ლექციები და პრაქტიკული სამუშაოები ენდოკრინულ პათოლოგიასა და ნეიროპათოლოგიაში
2013 წლის 11-14 სექტემბერს გაიმართება ლექციები ენდოკრინულ პათოლოგიასა (ფარისებრი ჯირკვალი, ჰიპოფიზი,თირკმელზედა ჯირკვალი) და ნეიროპათოლოგიაში.
Home page     |     Services     |     What's New     |     Appointments     |     Insurance     |     Contacts