თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა,უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის და საქართველოს პათოლოგთა და ციტოლოგთა ასოციაციის მხარდაჭერით

 

სარეზიდენტო მზადების პროგრამის „პათოლოგიური ანატომია - კლინიკური პათოლოგია“ რეზიდენტებისა და ხელმძღვანელების ინიციატივით

 

                                                                           2017 წლის 21 აპრილს

 

გაიმართება ყველა სპეციალობის რეზიდენტებისა და სპეციალობის მაძიებლების რიგით  IX შეხვედრა, რომელზეც განიხილება პათოლოგიური ანატომიის როლი და მნიშვნელობა, არსებული ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, ხარისხის უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი ღონისძიებები და სტანდარტები.

 

შეხვედრა ტრადიციული ხასიათისაა, იმართება ყოველთვიურად და ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა, მოისმინოს ინფორმაცია და მიიღოს პასუხები პათოლოგიური ანატომიის ჭრილში მათთვის საინტერესო საკითხებზე. განიხილება სპეციფიკური დიაგნოსტიკური მიდგომები და პროტოკოლები, რაც განსაკუთრებით საინტერესო იქნება დამწყები და პრაქტიკოსი პათოლოგანატომებისათვის, ასევე სხვა სამედიცინო დარგების პროფესიონალებისათვის.

 

21 აპრილის შეკრების პროგრამა:

 

1)        PCR კვლევა, მისი ტიპები და გამოყენება კლინიკურ პათოლოგიაში - ქეთევან კანკავა (თსსუ-ის რეზიდენტი სპეციალობით პათოლოგიური ანატომია - კლინიკური პათოლოგია)

2)        სათესლე ჯირკვლის გერმინაციულუჯრედული სიმსივნეების WHO–ის 2016 წლის კლასიფიკაცია - ნათია გელბახიანი

 

 

 

მისამართი: აკად.ნ.ყიფშიძის სახ.ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის პათოლოგიური ანატომიის დეპარტამენტი

 

 

დრო: 18:00 სთ                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 


გამოკითხვა