საქართველოს პათოლოგთა და ციტოლოგთა ასოციაციის მიზნები

1.პათოლოგანატომიური საქმიანობის პოპულარიზაცია.

 

2.პათოლოგიურ ანატომიაში და მომიჯნავე დისციპლინებში მომუშავე სპეციალისტების  კოორდინაცია.

 

3.პოსტოპერაციული,ბიოფსიური და ინტრაოპერაციული მასალების დამუშავების და დიაგნოსტიკის თანამედროვე გაიდლაინებით უზრუნველყოფა.

 

4.პათოლოგიურ ანატომიაში დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების უზრუნველყოფაში მონაწილეობა.

 

5.სემინარების,ვორქშოპების და სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება.

 

6.პათოლოგანატომიური დიაგნოსტიკის:აუტოფსიის,ჰისტოპათოლოგიის,ციტოპათოლოგიის,მოლეკულური პათოლოგიის მეთოდების მნიშვნელობის პოპულარიზაცია  დაავადებათა პრევენციის,  დიაგნოსტიკის, პროგ ნოზისა და მკურნალობის ადექვატური ტაქტიკის განსაზღვრაში.

 

7.უცხოეთში მომუშავე პათოლოგანატომებთან კავშირების დამყარება.

 

8.პათოლოგანატომიურ დიაგნოსტიკაში რთული შემთხვევების საკონსილიუმო განხილვის უზრუნველყოფა.

 

9.პათოლოგანატომიურ საქმიანობაში ხარისხის კონტროლის სისტემების დანერგვა.